Najdłuższy Samotny Bieg Dookooła Polski - Janusz Kawałko